Haugeparagrafen

Alle aksjeselskaper har vedtekter. Det er vanlig å ha §2 eller §3 som en formålsparagraf som følger visse formkrav ift hva bedriften skal drive med. Vi har et ønske om å følge opp dette med en verdimessig forankring i en §4. Det er vårt ønske at så mange bedrifter som mulig innfører dette tillegget i sine vedtekter. Den lyder som følger:

§4

Selskapets formål er forankret i Hans Nielsen Hauges (1771-1824) grunnverdier:

i) Overgivelse til Jesus Kristus

ii) Nestekjærlighet

iii) Samfunnsbygging

Med dette sender vi et signal til omverdenen, samt at vi forplikter oss selv og våre virksomheter, til at bedriften dreier seg om noe mer enn kortsiktig profitt. Dypest sett er vi alle skapt av Gud, og vi tilbys frelse gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse - helt ufortjent. Denne nåden er vårt fundament som mennesker, og dette åpner veien til et liv og et arbeidsliv hvor relasjonen til Gud er gjenopprettet og hvor vi kan søke Hans vilje med vår hverdag. Vi er ikke lenger eiere, men vi blir forvaltere av alt Gud har gitt oss. Vi tror at dette uttrykker seg gjennom nestekjærlighet og tjenende lederskap som setter enkeltmennesker først og som søker å bygge gode og bærekraftige samfunn for alle.

Hans Nielsen Hauge fra Rolfsøy i Østfold (1771-1824) var gründer, predikant og Norges første leder av en virkelig nasjonal folkebevegelse. Han startet et tredvetall bedrifter og initierte selv opprettelsen av mer enn 100 til. Han skrev mer enn 30 bøker som ble lest av flere hundre tusen mennesker i en befolkning på 8-900.000.

Forfatteren Arne Garborg sa følgende: «Det er ikke Henrik Wergeland, men Hans Nielsen Hauge som har skapt det norske nittende århundre.»

Forfatteren Alexander L Kielland skrev følgende: «Større mann enn Hans Nielsen Hauge har vi aldri hatt.»

La oss fylle opp Brønnøysundregistrene med selskapsvedtekter med Haugeparagrafen.

Vennlig hilsen
Anders Torvill Bjorvand
Askim, 1. mai 2019

Powered by Cornerstone